A.S.F.-U.B.

STATUTUL

Asociaţiei

„ASOCIAŢIA STUDENŢILOR FIZICIENI A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI”

 

……

ART.2 FORMA JURIDICĂ

2.1 ASF-UB se constituie prin voinţa comună, liber exprimată a membrilor fondatori în Actul constitutiv şi funcţionează pe baza Statutului propriu, în temeiul Ordonanţei  Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

2.2 ASF-UB este  persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, non-guvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă.

2.3 ASF-UB nu poate încheia protocoale sau parteneriate cu caracter politic cu formaţiuni politice sau cu organizaţii de tineret ale partidelor politice.

….

ART.5  MISIUNE ŞI SCOP

5.1 ASF-UB va intermedia relaţia dintre conducerea Facultăţii de Fizică şi studenţi, pentru o mai bună  colaborare între cele două entităţi.

5.2 Scopul ASF-UB este de a promova şi apăra drepturile şi interesele profesionale şi educaţionale ale studenţilor din Facultatea de Fizică a Universității din București.

ART.6 OBIECTIVELE ŞI ACTIVIT­ĂŢILE ASF-UB:

6.1 Obiectivele ASF-UB:

a) realizarea unei bune comunicări între studenţii Facultăţii de Fizică, Conducerea Facultăţii şi a Universităţii din Bucureşti;

b) promovarea acţiunilor cultural-civice ale studenţilor;

c) organizarea de proiecte, activităţi, conferinţe şi evenimente pe diferite teme, destinate studenţilor, dar şi societăţii civile în general.

6.2 În vederea atingerii misiunii, scopului şi obiectivelor sale, asociaţia îşi propune să fie un partener de dialog pentru instituţiile abilitate în vederea reprezentării eficiente a studenţilor.

6.3 Activitatea asociaţiei se va concentra asupra următoarelor linii directoare:

a)      promovarea de studii şi cercetări în domeniul fizicii;

b)      organizarea de studii şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, reuniuni profesionale, expozitii;

c)      organizarea de întâlniri formale sau informale, de divertisment sau strict profesionale în scopul facilitării cunoaşterii şi comunicării între membrii asociaţiei, studenţi şi absolvenţi;

d)     informarea studenţilor prin procurarea de materiale ştiinţifice, editarea şi facilitarea accesului asupra unor studii şi lucrări ştiinţifice în domeniul fizicii;

e)      promovarea unor programe adecvate privind pregătirea specialiştilor în domeniul fizicii;

f)       procurarea de fonduri pentru editarea unor publicaţii specifice, pentru organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi pentru participarea la manifestări ştiinţifice în domeniul fizicii;

g)      stabilirea de relaţii de colaborare cu alte asociaţii şi organizaţii din ţară şi străinătate în privinţa cercetării ştiinţifice şi a altor domenii conexe;

h)      crearea unui sistem de liberă comunicare şi circulaţie a informaţiilor profesionale prin angajarea în teme şi programe de cercetare prin schimburi de experienţă, de perfecţionare (lucrări ştiinţifice, rapoarte, publicaţii, internet);

i)        perfecţionarea continuă în domeniul pregătirii profesionale a studenţilor şi tinerilor absolvenţi;

j)        popularizarea activităţilor academice din cadrul facultăţiilor de fizică în ţară şi străinătate;

k)      popularizarea performanţelor profesionale ale foştilor studenţi aflaţi în ţară sau străinătate, sau a principalelor evenimente profesionale legate de activităţile acestora.

l)         desfăşuarea altor acţiuni conforme cu statutul asociaţiei, regulamentul de ordine interioară şi cu dispoziţiile legale în vigoare.

m)    să susțină implicarea studenților fizicieni în activități umanitare și în activități de protecție a mediului.

CAPITOLUL II – MEMBRII ASOCIAŢIEI

ART.7 MEMBRII ASOCIAŢIEI

7.1 În componenţa asociaţiei intră următoarele categorii de membri:
a) membri fondatori
b) membri aderenţi
c) membri onorifici

7.2 Persoanele fizice semnatare ale Statutului şi Actului Constitutiv au calitatea de membru fondator al ASF-UB.

7.3 Poate deveni membru al ASF-UB orice persoană fizică, student al Facultăţii de Fizică din Universitatea din Bucureşti care acceptă prevederile Statutului Asociaţiei, sprijină obiectivele ASF-UB, contribuie la realizarea scopurilor acesteia şi este acceptata de Adunarea Generală.

7.4 Prin decizia Consiliului Director se poate acorda titlul de membru de onoare unor personalităţi din ţară şi din străinătate care, prin activitatea desfăşurată, aduc o contribuţie deosebită la promovarea şi realizarea scopului şi obiectivelor ASF-UB. Membrii de onoare nu vor avea drept de vot în Adunarea Generală.

7.5 Calitate de membru se poate dobândi ca urmare a unei cereri adresate Adunării Generale, prin care se exprimă voinţa de aderare şi acceptarea Statutului.

7.6 Primirea de noi membri se face prin decizia Adunării Generale.

7.7 Membrii  ASF-UB au aceleaşi drepturi şi obligaţii fără privilegii şi fără discriminări.

7.8  Membrii ASF-UB au drept egal de vot. Fiecare membru va avea un vot în Adunarea Generală.

…….

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: